Badminton
Badminton is een aangename sport om "lekker" bezig te zijn.

Ook voor degenen, die niet meer zo piepjong zijn, blijft het een leuke bezigheid en... hoe meer je oefent, hoe leuker het wordt.
Liefhebbers (50+) zijn van harte welkom.

Speelavond
Donderdag:
Badminton Limburgiastraat (dubbelspel)
20.00 - 22.00 uur: Gymzaal Limburgiastraat
Adres:

Toegang via:
Gemeenschapshuis 't Leiehoes
Limburgiastraat 36
6415 VT  Heerlen.

Kosten
De inschrijving is geheel gratis.
De contributie wordt jaarlijks door de de groep vastgesteld.
Contributie per 01-09-2015:
€ 15,00 per maand.

Meer info?
Voor alle vragen kunt u ons mailen of contact opnemen.

Informatie voor aspirant-leden

BadmintonPlus is een recreatieve badmintonclub.
De bevordering van recreatieve, plezierige en sportieve beoefening van de badmintonsport staat daarbij centraal.

 • Er wordt wekelijks op donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur (2 velden, dubbel- en enkelspel) gespeeld in de gymzaal die deel uitmaakt van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) MSP, Limburgiastraat 36 te Meezenbroek

 • Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Het vele wenden, keren en afremmen levert lelijke zwarte strepen op.

 • BadmintonPlus heeft een spelleider aangesteld die zorgt voor de spelverdeling, het toezicht op het spelverloop en de begeleiding van de aspirant-leden. 
  De spelleider heeft de algemene en sportieve leiding van de speelavond, maar speelt zelf ook mee.

 • Er wordt voornamelijk (mixed)dubbel gespeeld. Van iedereen wordt 100% inzet verlangd en een positieve spelopvatting. Dat wil concreet zeggen dat er gespeeld wordt om ‘te winnen’.
  Deelname aan een speelavond gebeurt geheel op eigen risico. In dat kader wijzen we nog eens op het belang van goed schoeisel (géén zwarte zolen) en een goede warming-up.
  Het wordt op prijs gesteld indien men op tijd in de zaal aanwezig is, en indien mogelijk, helpt bij het opzetten en afruimen van het speelveld.

 • Aspirant-leden zijn de eerste maand géén contributie verschuldigd. Wanneer men zich bij verhindering niet afmeldt, verliest men daardoor automatisch het aspirant-lidmaatschap.
  Na de proefperiode van één maand wordt in het belang van het aspirant-lid alsook in het belang van de groep in goed overleg door de spelleider bepaald of men wél of niet lid kan worden van BadmintonPlus.

 • Contributiebetaling geschiedt middels maandelijkse overschrijving.

 • Meld je op tijd af bij ziekte of andere redenen. Ben je voor langere tijd verhinderd door ziekte of andere oorzaken, dan wordt maximaal 3 maanden geen contributie geheven.

 • Jaarlijks wordt een familiedag gehouden in de vorm van een uitstapje, dat uit een educatief, ludiek, sportief en een culinair gedeelte bestaat.